Video

36 o C
Mây thay đổi, trời nắng
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23265 23385
EUR 25955.92 26714.34
GBP 29234.44 29702.45
HKD 2935.47 3000.41
JPY 208.02 216.21
CHF 23168.94 23634.2
AUD 15888.19 16255.83
CAD 17189.19 17640.18
SGD 16859.34 17163.54
THB 732.62 763.18
Giá vàng
Hồ Chí Minh 37.300 37.600
Hà Nội 37.300 37.620
Đà Nẵng 37.300 37.620
Nha Trang 37.290 37.620
Cà Mau 37.300 37.620
Buôn Ma Thuột 37.290 37.620
Bình Phước 37.270 37.630
Huế 37.280 37.620
Biên Hòa 37.300 37.600
Miền Tây 37.300 37.600
Quãng Ngãi 37.300 37.600
Đà Lạt 37.320 37.650
Long Xuyên 37.300 37.600

Ảnh đẹp

Chuyện lạ