Video

16 o C
Nhiều mây, không mưa
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23155 23245
EUR 26231.14 26967.28
GBP 29756.6 30233.1
HKD 2915.56 2980.07
JPY 209.08 219.45
CHF 23037.77 23500.5
AUD 16488.4 16769.1
CAD 17221.69 17567.88
SGD 16906.3 17211.42
THB 716.52 746.41
Giá vàng
Hồ Chí Minh 36.560 36.740
Hà Nội 36.560 36.760
Đà Nẵng 36.560 36.760
Nha Trang 36.550 36.760
Cà Mau 36.560 36.760
Buôn Ma Thuột 36.550 36.760
Bình Phước 36.530 36.770
Huế 36.560 36.760
Biên Hòa 36.560 36.740
Miền Tây 36.560 36.740
Quãng Ngãi 36.560 36.740
Đà Lạt 36.580 36.790
Long Xuyên 36.560 36.740

Ảnh đẹp

Chuyện lạ